ອຸປະກອນເສີມ

1 STEEL FRAME BAR

1. Steel Frame Bar

2 BRACKET

2. ວົງເລັບ

3 BASE SUPPORT

3. ສະຫນັບສະຫນູນພື້ນຖານ

4BUILT-IN FITTING

4. Built-In Fitting

5 PURLIN  C TYPE PURLIN, Z TYPE PURLIN

5. Purlin C ປະເພດ Purlin, Z ປະເພດ Purlin

6 BOLTED BALL

6. ບານປະຕູ

7 WELDED BALL

7. ບານເຊື່ອມ

8 HIGH STRENGTH BOLTS

8. Bolts ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ

9 COLUM

9. ໂຄລໍາ

10 BEAM

10. ບີມ

11 CONE

11. ໂກນ

12 BLANKING PLATE

12. ແຜ່ນເປົ່າ

13 SLEEVE

13. ແຂນເສື້ອ

14 SPECIAL-SHAPED STEEL STRUCTURE

14. ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າແບບພິເສດ

15 CRANE BEAM

15. Crane Beam

16 BIG BOARD BEAM

16. ກະດານໃຫຍ່ Beam

17 CROSS COLUMN

17. ຖັນຂ້າມ

18 CIRCULATING COLUMN

18. ຖັນໄຫຼວຽນ

19 SPIRAL PIPE COLUMN

19. ຖັນທໍ່ທໍ່ກົມ

20 BRIDGE MEMBER

20. ສະມາຊິກຂົວ

21 Shear stud steel members

21. Shear stud ເຫຼັກສະມາຊິກ

22 STEEL STAIR

22. ຂັ້ນໄດເຫຼັກ

23 BOX STEEL

23. ເຫຼັກກ່ອງ